معرفی دانشگاه

موسسه آموزش عالی سینا

معرفی موسسه:

موسسه آموزش عالی سینا کاشان در سال 1383 مجوز تاسیس گرفت و از مهرماه سال 1384 در دو رشته فنی عمران کارهای ساختمان و کاردانی علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر با جذب 236 دانشجو شروع به فعالیت نمود. این موسسه آموزش عالی در حال حاضر در رشته های تحصیلی زیر و در مقاطع مختلف فعالیت می کند.

تعداد رشته ها و مقاطع تحصیلی موسسه آموزش عالی سینا

ردیف عنوان رشته تحصیلی/گرایش کاردانی کارشناسی کارشناسی ناپیوسته کارشناسی ارشد
1 مهندسی کامپیوتر-نرم افزار       ×
2 مهندسی عمران- زلزله       ×
3 مهندسی عمران- سازه       ×
4 مهندسی عمران   ×    
5 مهندسی شیمی   ×    
6 مهندسی کامپیوتر   ×    
7 مهندسی صنایع   ×    
8 مهندسی انرژی   ×    
9 مهندسی تکنولوژی عمران-عمران     ×  
10 مهندسی تکنولوژی عمران-ساختمان     ×  
11 مهندسی تکنولوژی عمران- آب و فاضلاب     ×  
12 مهندسی اجرایی عمران     ×  
13 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر     ×  
14 مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی     ×  
15 مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات     ×  
16 کاردان فنی عمران-کارهای عمومی ساختمان ×      
17 کاردان فنی عمران- ساختمانهای بتنی ×      
18  نرم افزار کامپیوتر ×      
19 ساختمان کارهای عمومی ساختمان ×      
20 نقشه برداری-نفشه برداری ×      
21 کاردانی صنایع شیمیایی ×      
22 تجارت الکترونیک       ×