تقــویم آموزشــی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

پیش انتخاب واحد 96/06/04 الی 96/06/10
انتخاب واحد 96/06/15 الی 96/06/20
بررسی اشکالات انتخاب واحد توسط مدیران گروه(*) 96/06/21 الی 96/06/25
شروع کلاسها 96/06/26
حذف و اضافه 96/07/9 الی 96/07/11
پایان کلاسها 96/10/14
امتحانات 96/10/16 الی 96/11/01

پس از بررسی اشکالات مدیران گروه و اعلام به دانشجو برای مراجعه به پورتال و مشاهده تغییرات برنامه کلاسی و واحدها، عواقب ناشی از مشکلات بعدی بعهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

تقویم آموزشی ترم تابستانی سال تحصیلی 96-95

انتخاب واحد 1396/04/01 الی 1396/04/04
شروع کلاسها 1396/04/10
پایان کلاسها 1396/05/19
امتحانات 1396/05/22 الی 1396/05/25

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

پیش انتخاب واحد 95/10/30 الی 95/11/05
انتخاب واحد 95/11/07الی 95/11/12
بررسی اشکالات انتخاب واحد توسط مدیران گروه(*) 95/11/13 الی 95/11/14
شروع کلاس ها 95/11/16
پایان کلاس ها 96/03/18
حذف و اضافه 95/11/27الی 95/11/30
امتحانات 96/3/17الی 96/04/01

* پس از بررسی اشکالات توسط مدیران گروه و اعلام به دانشجو برای مراجعه به پورتال و مشاهده تغییرات برنامه کلاسی و واحدها، عواقب ناشی از مشکلات بعدی بعهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

فکس: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: میدان درب عطا خیابان غیاث الدین جمشید کوچه نجوم یکم کوچه انتظار ششم - کدپستی 8717698991