تقــویم آموزشــی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

پیش انتخاب 1397/11/02 الی 1397/11/10
انتخاب واحد 1397/11/10 الی 1397/11/15
شروع کلاسها 1397/11/21
حذف و اضافه 1397/12/05 الی 1397/12/09
پایان کلاسها 1398/3/22
امتحانات 1398/03/23 الی 1398/4/6

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

پیش انتخاب واحد 97/06/04 الی 97/06/10
انتخاب واحد 97/06/15 الی 97/06/20
بررسی اشکالات انتخاب واحد توسط مدیران گروه 97/06/21 الی 97/06/25
شروع کلاس ها 97/07/01
حذف و اضافه 97/07/14 الی 97/07/16
پایان کلاس ها 97/10/20
امتحانات 97/10/22 الی 97/11/07

تقویم آموزشی ترم تابستانی سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد 1397/04/10 الی 1397/04/14
شروع کلاسها 1397/04/24
پایان کلاسها 1397/05/25
امتحانات 1397/05/27 الی 1397/05/30

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو شبکه های اجتماعی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55535480- 55535488

فکس: (031)55535480-55535488- داخلی (13)

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی- روبروی شهرک صنعتی- کوچه حکمت 35