تقــویم آموزشــی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

پیش انتخاب واحد 97/06/04 الی 97/06/10
انتخاب واحد 97/06/15 الی 97/06/20
بررسی اشکالات انتخاب واحد توسط مدیران گروه 97/06/21 الی 97/06/25
شروع کلاس ها 97/07/01
حذف و اضافه 97/07/14 الی 97/07/16
پایان کلاس ها 97/10/20
امتحانات 97/10/22 الی 97/11/07

تقویم آموزشی ترم تابستانی سال تحصیلی 97-96

انتخاب واحد 1397/04/10 الی 1397/04/14
شروع کلاسها 1397/04/24
پایان کلاسها 1397/05/25
امتحانات 1397/05/27 الی 1397/05/30

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

پیش انتخاب واحد 96/10/20 الی 96/11/05
انتخاب واحد 96/11/07 الی 96/11/11
بررسی اشکالات انتخاب واحد توسط مدیران گزوه(*) 96/11/12 الی 96/11/14
شروع کلاس ها 96/11/15
پایان کلاس ها 97/03/24
حذف و اضافه 96/11/28 الی 96/11/30
امتحانات 97/03/27 الی 97/04/11

پس از بررسی اشکالات مدیران گروه و اعلام به دانشجو برای مراجعه به پورتال و مشاهده تغییرات برنامه کلاسی و واحدها، عواقب ناشی از مشکلات بعدی بعهده دانشجو می باشد و دانشگاه هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو شبکه های اجتماعی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

فکس: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: میدان درب عطا خیابان غیاث الدین جمشید کوچه نجوم یکم کوچه انتظار ششم - کدپستی 8717698991