تقــویم آموزشــی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1400

پیش انتخاب واحد 99/11/01 الی 99/11/09
انتخاب واحد 99/11/10 الی 99/11/15
شروع کلاسها 99/11/19
حذف و اضافه 99/12/10 الی 99/12/13
پایان کلاسها 1400/03/27
امتحانات 1400/03/29 الی 1400/04/17

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400

پیش انتخاب واحد 99/06/15 الی 99/06/20
انتخاب واحد 99/06/22 الی 99/06/27
شروع کلاس ها 99/06/30
حذف و اضافه 99/07/12 الی 99/07/16
پایان کلاسها 99/10/18
امتحانات 99/10/20 الی 99/11/04

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99

پیش انتخاب واحد 98/11/01 الی 98/11/09
انتخاب واحد 98/11/10 الی 98/11/15
شروع کلاس ها 98/11/20
حذف و اضافه 98/12/10 الی 98/12/13
پایان کلاسها 99/03/29
امتحانات 99/03/29 الی 99/04/16

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55535480-3

فکس: (031)55535480

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی- روبروی شهرک صنعتی- کوچه حکمت 35 کدپستی:8731664852 صندوق پستی: 87135/1977