تماس با ما

شماره بخش های مختلف دانشگاه

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی رایانامه
خانم یوسفی مسئول دفتر ریاست و کارشناس امور دانشجویی 11
خانم ملکی کارشناس امور مالی 18
آقای رجائی کارشناس امور مالی 17
آقای مهندس بیدگلی مسئول اداره آموزش 23
آقای مهندس روغنی کاشانی مدیر امور آموزشی 23
خانم غلامرضاپور کارشناس امور آموزشی 24
خانم مهندس اکبری مدیر گروه کامپیوتر 29
خانم دکتر محمدی مدیر گروه صنایع شیمیایی 22
آقای مهندس کوچیان عضو هیئت علمی 21
آقای دکتر قنبری کاشانی ریاست موسسه 11

فرم ارتباط با روابط عمومی

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

جزئیات تماس

تلفن: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

فکس: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: میدان درب عطا خیابان غیاث الدین جمشید کوچه نجوم یکم کوچه انتظار ششم - کدپستی 8717698991

نقشه