لیست رشته دانلود
کاردان فنی عمران- ساختمان های بتنی دریافت
کاردانی فنی عمران - کارهای عمومی ساختمان دریافت
کاردانی نقشه برداری دریافت
مهندسی اجرایی عمران دریافت
کاردانی پیوسته علمی - کاربردی ساختمان دریافت
کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر دریافت
کاردانی صنایع شیمیایی دریافت
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-زلزله دریافت

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

فکس: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: میدان درب عطا خیابان غیاث الدین جمشید کوچه نجوم یکم کوچه انتظار ششم - کدپستی 8717698991