لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
رجب روانخواه مهر 9318517561 93185002 1395/02/08 دکتر مصطفی قنبری 1395/25/10 تهیه ی منحنی های شکنندگی ساختمان های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر تحت زلزله های حوزه ی نزدیک با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
مهدی صحت 9318517555 93185001 1395/02/08 دکتر محمد ربانی 1395/12/15 مقایسه تشکیل مفصل پلاستیک در قابهای بتن آرمه براساس تحلیل استاتیکی غیرخطی و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی دفاع شده کارشناسی ارشد
وحید پورمنصوری 9318517559 93185007 1395/04/30 دکتر مصطفی قنبری 1395/12/15 تاثیر ضریب اهمیت ارائه شده در استاندارد 2800 برقابلیت اعتماد عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنی منظم با قاب خمشی به کمک آنالیز دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
فرج اله بانویی 9318517551 93185004 1395/02/08 دکتر محمود اکبری 1397/6/24 طراحی بهینه قابهای خمشی فولادی براساس عملکرد بوسیله الگوریتم ژنتیک دفاع شده کارشناسی ارشد
حسین عابدینی 9318517557 93185008 1395/04/30 دکتر محمدمهدی حیدری 1396/06/25 آنالیز لرزه ای و پایداری دینامیکی بناهای تاریخی (مطالعه موردی مناره تاریخی بنکویه زواره) دفاع شده کارشناسی ارشد
خدابخش یوسفی ارشد 9318517558 93185011 1395/04/30 دکتر محمدمهدی حیدری 1397/6/24 ارزیابی قابلیت اعتماد لرزه ای شبکه های آبرسانی شهری با احتمال شکست لوله ها به کمک آنتروپی اطلاعات (مطالعه وردی شبکه آب شهر کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
سیدحمید رضا نکویی 9318517560 93185010 1395/04/30 دکتر محمود ربانی 1396/06/25 تاثیر نامنظمی جرمی و سختی در رفتار فرو ریزش پیش رونده در ساختمان های بتن مسلح تحت اثر بار زلزله دفاع شده کارشناسی ارشد
سالار مستشیری 9318517581 93185009 1395/04/30 دکتر محمد مهدی حیدری 1396/06/25 ارزیابی لرزه ای ساختمانهای قاب خمشی فولادی منظم با جداساز لرزه ای پایه تحت زلزله حوزه نزدیک با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
مسعود مهدیقلی 931851765 93185012 1395/08/05 دکتر محمود ربانی 1396/6/29 تحلیل عوامل موثر بر ضریب رفتار ساختمان های بلندمرتبه بتنی با سیستم لوله ای دفاع شده کارشناسی ارشد
مهدی واحدی قمصری 9318517552 93185013 1395/08/05 دکتر محمدمهدی حیدری 1396/6/30 مقایسه مقاومت فشاری و کششی بتن سبک سازه ای حاوی الیاف شیشه ای و فولادی با بتن خود متراکم حاوی الیاف شیشه ای و فولادی دفاع شده کارشناسی ارشد
«12345...»