لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
عباس امجدی 9518517869 95185082 1397/12/23 محمود ربانی بررسی روش های ارائه شده جهت در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه در سازه های فولادی تصویب شده کارشناسی ارشد
مهرام غمخوارششکلی 9516117803 951611094 1398/02/15 علی محمد نیک فرجام ارزیابی روشهایی مختلف دسته بندی بر روی داده های سرطان سینه تصویب شده کارشناسی ارشد
محمد ناظمی وادقانی 9619218006 96192095 1398/04/24 سلمان گلی 1398/07/01 تعیین عوامل نوین موثر بر موفقیت توسعه تجارت الکترونیک محصولات بومی منطقه کاشان دفاع شده کارشناسی ارشد
مصطفی گودرزی 9619218004 96192096 1398/04/24 حسین قسوری افزایش کیفیت سرویس در شبکه های حسگر بی سیم تصویب شده کارشناسی ارشد
مهدی وحیدیان 9618517953 96185097 1398/04/24 مصطفی قنبری 1398/11/13 تحلیل حساسیت مقدار ضریب رفتار به طول دهانه در قابهای خمشی فولادی منظم دفاع شده کارشناسی ارشد
فاطمه اعرابی 9618527900 96185098 1398/04/24 مصطفی قنبری 1398/07/06 تحلیل حساسیت مقدار ضریب رفتار به ارتفاع طبقه در قابهای خمشی فولادی منظم کوتاه مرتبه دفاع شده کارشناسی ارشد
امیررضا زواری 9616117939 96161099 1398/04/24 علی نوروزی بهینه سازی سیستم لایه ای تشخیص بیماری با استفاده از سیستم های فازی تصویب شده کارشناسی ارشد
وحید شیخی نوش آبادی 9618517897 96185100 1398/04/24 محمود ربانی 1398/11/13 بررسی اثر افزودن طبقه ی به سازه بتن آرمه بر رفتار سازه دفاع شده کارشناسی ارشد
اکرم شوندی 9619228000 96192101 1398/04/24 محمدرضا رمضانپور ارائه الگوریتم رمزنگاری جهت بالابردن اعتماد و امنیت در شبکه های مه تصویب شده کارشناسی ارشد
سعید ساعدی کاشانی 9618517896 96185103 1398/04/24 محمود ربانی بیدگلی 1398/11/13 تعیین اثر قطع سیستم دوگانه لرزه ای در ارتفاع بر رفتار سازه دفاع شده کارشناسی ارشد
«...678910...»