لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
محسن آقایی قمصری 9618517922 96185143 1399/04/01 دکتر محمدمهدی حیدری بررسی رفتار لرزه ای لوله های مدفون فولادی تحت اثر حرکت گسل مورب تصویب شده کارشناسی ارشد
«...1112131415»