لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
حامد کاروان 9318517614 93185014 1395/08/05 سیدمهدی سجادی 1396/6/30 بررسی تاثیر استفاده از نانو ذرات اکسید روی و الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی بتن معمولی دفاع شده کارشناسی ارشد
منصوره مدرس زاده 9318527556 93185015 1395/08/05 دکتر محمود ربانی 1396/06/25 آنالیز ارتعاش آزاد تیرهای بتنی تقویت شده با نانو ذرات سیلیس با استفاده از روش عددی انتگرال حلقوی منفرد مجزا(DSC) دفاع شده کارشناسی ارشد
حمیدرضا نوروزی 9318517613 93185005 1395/02/08 دکتر محمود ربانی 1396/6/25 ارزیابی عملکرد ساختمان های بتنی مسلح خشی دارای تغییرات جرم با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
امید باقری 9418617661 94186022 1395/12/03 دکتر محمود ربانی 1397/6/24 بررسی خرابی پیش رونده در سهزه های بتن آرمه تقویت شده با نانو ذرات سیلیس دفاع شده کارشناسی ارشد
امیرحسین احسنی آرانی 9318517562 93185023 1395/12/03 دکتر مصطفی قنبری مطالعه اثر توام مولفه های افقی و قائم و جهت اعمال مولفه های افقی زلزله های حوزه نزدیک بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی نامنظم در پلان با مهاربند واگرا دفاع شده کارشناسی ارشد
سعید راستی برزکی 9416117659 94161024 1395/12/03 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/4/20 پیاده سازی سامانه ای برای تشخیص نوع خودرو با استفاده از الگوریتم SURF دفاع شده کارشناسی ارشد
محمد پیرانی 9418517694 94185020 1395/12/03 دکتر محمود ربانی 1396/11/23 بهسازی لرزه ای فونداسیون های بتنی با استفاده از نانو ذرات سیلیس و لایه های پیزوالکتریک دفاع شده کارشناسی ارشد
سبحان نجفی 9418517740 94185021 1395/12/03 دکتر محمود ربانی 1396/11/23 تحلیل ارتعاشات آزاد دیوارهای برشی کوپل تقویت شده با نانو ذرات سیلیس دفاع شده کارشناسی ارشد
مهشید محمدخان 9418527745 94185019 1395/12/03 دکتر مصطفی قنبری 1397/11/28 مکان یابی بهینه دیوار برشی فولادی در پلان ساختمان های فولادی منظم به کمک منحنی های شکنندگی دفاع شده کارشناسی ارشد
ساجد خرمشاهی 9418517693 94185017 1395/12/3 دکتر رضا کلاهچی 1397/6/31 پاسخ دینامیکی ستون بتنی تقویت شده با نانو ذرات اکسید آهن تحت زلزله دفاع شده کارشناسی ارشد
«12345...»