لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
سیدمهدی طیباطیبا 9418517682 94185016 1395/12/3 دکتر محمود ربانی 1397/5/11 بررسی خرابی پیش رونده در سازه های بتن مسلح تقویت شده با نانو ذرات سیلیس و ورق های FRp دفاع شده کارشناسی ارشد
الهه اخباری 9418527662 94185018 1395/12/03 دکتر سیدعلی ثابت 18/11/1396 بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با ورق های فولادی پرمقاومت دفاع شده کارشناسی ارشد
محمدرضا اسلامی 9318517554 93185003 08/02/1395 دکتر مصطفی قنبری 10/10/1396 ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط دارای انواع دال، تحت زلزله های حوزه نزدیک به روش اجزای محدود دفاع شده کارشناسی ارشد
علی المرتضی قاسمی 9318517591 93185006 1395/04/30 دکتر مصطفی قنبری 4/11/1396 تاثیر نوع شکل پذیری بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی منظم با قاب خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک به کمک آنالیز دینامیکی افزایشی دفاع شده کارشناسی ارشد
سلطانی علیرضا 9418517695 93185025 1396/02/13 دکتر محمود ربانی 1397/11/14 بررسی اثر اندر کنش خاک و سازه های بتن آرمه با استفاده از روش طراحی مستقیم براساس تغییر مکان دفاع شده کارشناسی ارشد
باقری اسماء 9416127692 94161026 1396/02/13 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/5/17 ارائه یک سیستم توصیه گر وب بر پایه شبکه عصبی فازی خود سازمان ده با استفاده از قوانین انجمنی دفاع شده کارشناسی ارشد
مطهری تبار محسن 9416117672 94161027 1396/02/13 دکتر مهدی اسماعیلی 1397/10/26 مدل سازی مناسب سایه اجسام متحرک در ویدئوهای نظارتی با ترکیب ویژگی های نواحی دفاع شده کارشناسی ارشد
زاهد سیدحامد 9418617687 94186028 1396/02/13 دکتر محمود ربانی 1397/12/12 تحلیل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو ساخته شده از مصالح بتنی دارای ترک تقویت شده با نانو ذرات سیلیس دفاع شده کارشناسی ارشد
گرانمایه فینی علی رضا 9418517706 94185029 1396/02/13 دکتر محمود ربانی 1397/11/28 بررسی عددی مقاومت در برابر خرابی پیش رونده در ساختمان های بتنی نامنظم دفاع شده کارشناسی ارشد
حسن آخوندی 9418617667 94186030 1396/03/24 دکتر محمدمهدی حیدری 1397/12/15 طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی در برابر زلزله (تونل مترو تهران خط 7) دفاع شده کارشناسی ارشد
«12345...»