لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
سیدمهدی طیباطیبا 9418517682 94185016 1395/12/3 دکتر محمود ربانی بررسی خرابی پیش رونده در سازه های بتن مسلح تقویت شده با نانو ذرات سیلیس و ورق های FRp تصویب شده کارشناسی ارشد
الهه اخباری 9418527662 94185018 1395/12/03 دکتر سیدعلی ثابت بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مرکب با ورق های فولادی پرمقاومت تصویب شده کارشناسی ارشد
محمدرضا اسلامی 9318517554 93185003 1395/02/08 دکتر مصطفی قنبری ارزیابی لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه با شکل پذیری متوسط دارای انواع دال، تحت زلزله های حوزه نزدیک به روش اجزای محدود تصویب شده کارشناسی ارشد
علی المرتضی قاسمی 9318517591 93185006 1395/04/30 دکتر مصطفی قنبری تاثیر نوع شکل پذیری بر عملکرد لرزه ای ساختمانهای فولادی منظم با قاب خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک به کمک آنالیز دینامیکی افزایشی تصویب شده کارشناسی ارشد
سلطانی علیرضا 9418517695 93185025 1396/02/13 دکتر محمود ربانی بررسی اثر اندر کنش خاک و سازه های بتن آرمه با استفاده از روش طراحی مستقیم براساس تغییر مکان تصویب شده کارشناسی ارشد
باقری اسماء 9416127692 94161026 1396/02/13 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/5/17 ارائه یک سیستم توصیه گر وب بر پایه شبکه عصبی فازی خود سازمان ده با استفاده از قوانین انجمنی دفاع شده کارشناسی ارشد
زاهد سیدحامد 9418617687 94186028 1396/02/13 دکتر محمود ربانی تحلیل ارتعاش اجباری تیر تیموشنکو ساخته شده از مصالح بتنی دارای ترک تقویت شده با نانو ذرات سیلیس تصویب شده کارشناسی ارشد
گرانمایه فینی علی رضا 9418517706 94185029 1396/02/13 دکتر محمود ربانی بررسی عددی مقاومت در برابر خرابی پیش رونده در ساختمان های بتنی نامنظم تصویب شده کارشناسی ارشد
حسن آخوندی 9418617667 94186030 1396/03/24 دکتر محمدمهدی حیدری طراحی لرزه ای سازه های زیرزمینی در برابر زلزله (تونل مترو تهران خط 7) تصویب شده کارشناسی ارشد
هما کاظمیان 9416127743 94161031 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/6/11 پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و نزدیک ترین همسایگی دفاع شده کارشناسی ارشد
«1234»