لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
میلاد فقهنویه 9416117674 94161032 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی بررسی محاسبات ابری و کلان داده و تاثیر آنها بر مدل کسب و کار و مزایای رقابتی آنها در شرکت فرآوردهع های نسوز ایران تصویب شده کارشناسی ارشد
امید یافتیان 9416117663 94161033 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/06/25 ارائه روشی ترکیبی با استفاده از الگوریتم PCA و الگوریتم مارکو جهت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی دفاع شده کارشناسی ارشد
فاطمه محسنی فاضل 9416127744 94161034 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی بکارگیری ترکیبی الگوریتم های یادگیری ماشین در آنالیز و تشخیص سرطان تصویب شده کارشناسی ارشد
محمدحسن احمدی طاهری 9416117691 94161035 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی ارائه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری تصویب شده کارشناسی ارشد
محمدحسن شب خان 9418617665 94186036 1396/05/02 دکتر رضا کلاهچی 1396/6/30 بررسی مقاومت بتن مسلح شده با نانو ذرات دی اکسی تیتانیوم دفاع شده کارشناسی ارشد
زهره بخشایش 9416127742 94161037 1396/05/02 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/6/30 ارائه روشی برای تشخیص خودکار سرطان سینه با استفاده از ترکیب ویژگی های رنگ و بافت و دسته بندی عصبی دفاع شده کارشناسی ارشد
امیرحسین فرهادی 9418617677 94186038 1396/05/02 دکتر رضا کلاهچی تحلیل کمانش ستون های تقویت شده با نانو ذرات سیلیس تصویب شده کارشناسی ارشد
محمدرضا آزادبری 951611783 95161037 1396/8/23 دکتر مهدی اسماعیلی ارائه روشی به منور تشخیص بدافزار با استفاده از ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین تصویب شده کارشناسی ارشد
«1234»