لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
هما کاظمیان 9416127743 94161031 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/6/11 پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و نزدیک ترین همسایگی دفاع شده کارشناسی ارشد
میلاد فقهنویه 9416117674 94161032 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 27/10/1396 بررسی محاسبات ابری و کلان داده و تاثیر آنها بر مدل کسب و کار و مزایای رقابتی آنها در شرکت فرآوردهع های نسوز ایران دفاع شده کارشناسی ارشد
امید یافتیان 9416117663 94161033 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/06/25 ارائه روشی ترکیبی با استفاده از الگوریتم PCA و الگوریتم مارکو جهت تشخیص نفوذ در شبکه های اجتماعی دفاع شده کارشناسی ارشد
فاطمه محسنی فاضل 9416127744 94161034 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 1397/6/27 بکارگیری ترکیبی الگوریتم های یادگیری ماشین در آنالیز و تشخیص سرطان دفاع شده کارشناسی ارشد
محمدحسن احمدی طاهری 9416117691 94161035 1396/03/24 دکتر مهدی اسماعیلی 1397/11/14 ارائه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص نفوذ شبکه های کامپیوتری دفاع شده کارشناسی ارشد
محمدحسن شب خان 9418617665 94186036 1396/05/02 دکتر رضا کلاهچی 1396/6/30 بررسی مقاومت بتن مسلح شده با نانو ذرات دی اکسی تیتانیوم دفاع شده کارشناسی ارشد
زهره بخشایش 9416127742 94161037 1396/05/02 دکتر مهدی اسماعیلی 1396/6/30 ارائه روشی برای تشخیص خودکار سرطان سینه با استفاده از ترکیب ویژگی های رنگ و بافت و دسته بندی عصبی دفاع شده کارشناسی ارشد
امیرحسین فرهادی 9418617677 94186038 1396/05/02 دکتر رضا کلاهچی 1397/06/24 تحلیل کمانش ستون های تقویت شده با نانو ذرات سیلیس دفاع شده کارشناسی ارشد
محمدرضا آزادبری 951611783 95161039 1396/8/23 دکتر مهدی اسماعیلی 1397/6/27 ارائه روشی به منظور تشخیص بدافزار با استفاده از ترکیب الگوریتم های یادگیری ماشین دفاع شده کارشناسی ارشد
حسین رزاقی طاهری 9416117690 95161040 1396/8/23 دکتر مهدی اسماعیلی 1397/6/31 ارائه روشی به منظور پیش بینی مبلغ عوارض شهرداری براساس ترکیب روش های داده کاوی (بررسی موردی شهرداری کاشان) دفاع شده کارشناسی ارشد
«12345...»