لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
ایزدی امیرحسین 9418617717 94186041 1396/8/23 دکتر رضا کلاهچی 1397/6/24 بررسی مقاومت بتن مسلح شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و نانو ذرات سیلیس دفاع شده کارشناسی ارشد
محمدحسینی 9518517787 95185043 1396/12/8 دکتر رضا کلاهچی 1397/6/24 تحلیل ارتعاشات تیرهای بتنی تقویت شده با لایه پلیمری به کمک روشهای عددی دفاع شده کارشناسی ارشد
حسین سرجه پیما 9518517822 95185044 1396/12/8 دکتر محمد مهدی حیدری ارزیابی آسیب پذیری خطوط انتقال و خطوط اصلی شبکه توزیع آب شهری در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر کاشان) تصویب شده کارشناسی ارشد
سمیه سادات میرحبیبی 9519227870 95192045 1396/12/27 دکتر محمود محلوجی 1397/11/17 ارائه یک سیستم پیشنهاد دهنده ترکیبی مبتنی بر هستی شناسی و کاوش الگوی متوالی روی آموزش دهنده های الکترونیکی دفاع شده کارشناسی ارشد
محمد رجبی 9518517821 95185042 1396/12/8 دکتر محمود ربانی 1398/10/22 تحلیل اثر زوایای مختلف اعمال زلزله بر ساختمانهای فولادی نامنظم هندسی در پلان دارای جداساز لرزه ای دفاع شده کارشناسی ارشد
سمیه مهدوی 9519227875 95192046 1396/12/27 دکتر محمود محلوجی 1397/12/15 بهبود عملکرد مدیران و افزایش بهره وری سازمان با بکارگیری هوش تجاری و فناوری اطلاعات در محیط سازمانی دفاع شده کارشناسی ارشد
مجتبی عسکری 9426117777 94261047 1396/12/27 دکتر مهدی حبیب زاده مطلق 1397/6/31 ارائه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق به منظور دسته بندی موضوعی مبتنی بر توییتر دفاع شده کارشناسی ارشد
فاطمه عربیه 9519227883 95192048 1396/12/27 دکتر حسین باغ شیخی 1398/07/15 بررسی و ارزیابی تاثیر بازاریابی عصبی بر رفتار مصرف کننده با تاکید بر وفاداری مصرف کننده براساس مدل oliver دفاع شده کارشناسی ارشد
سمیرا مهدوی 9519227876 95192049 1396/12/27 دکتر محمود محلوجی 1397/12/15 افزایش رضایت بخشی ارتباطات و یادگیری سازمانی با بهره گیری از فناوری اطلاعات دفاع شده کارشناسی ارشد
لیلا عبدالهی 9416127669 94161050 1396/12/27 دکتر مهدی حبیب زاده مطلق 1397/11/17 ارائه روشی مبتنی بر یادگیری عمیق به منظور مدل سازی داده های حجیم دفاع شده کارشناسی ارشد
«12345...»