لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
مهدیه مولایی تاری 9519227879 95192066 1397/4/5 دکتر مهدی اسماعیلی بازار گردشگری با به کارگیری هوش تجاری و فناوری اطلاعات (مطالعه موردی شهر خرم آباد) تصویب شده کارشناسی ارشد
الناز شجاعی 9519227878 95192067 1397/4/5 دکتر سعید جوادی شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی ویروسی فروشگاه های آنلاین با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی تصویب شده کارشناسی ارشد
«...67»