لیست پایان نامه های ثبت شده

نام دانشجو کد دانشجویی کد پایان نامه تاریخ گرفتن کد استاد راهنما تاریخ دفاع عنوان پایان نامه وضعیت پایان نامه مقطع تحصیلی
ابوالفضل دادائی یزدلی 9418517686 84185072 1397/4/5 دکتر سیدعلی ثابت 1397/12/6 پیشنهاد رابطه به منظور زمان تناوب اصلی ساختمان های فولادی با سیستم مهاربند کمانش تاب دفاع شده کارشناسی ارشد
سیدعلی قاسمی زاهدی 9418617664 84186073 1397/6/19 دکتر مصطفی قنبری 1397/12/8 ارزیابی عملکرد ستون های مرکب تحت بارگذاری انفجاری به روش اجزای محدود دفاع شده کارشناسی ارشد
سعیده قاضی سهی 9416127660 94161074 1397/07/30 دکتر محمدعلی رعایت پناه 1397/12/9 مسیریابی انرژی کارامد در شبکه حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم k-means و مدل ریاضی دفاع شده کارشناسی ارشد
مهدی معتمدنژاد 9618517893 96185075 1397/12/23 دکتر محمود ربانی بیدگلی 1398/06/23 بررسی عملکرد لرزه ای ساختمانهای بتنی قاب خمشی متوسط دارای نامنظمی سختی تحت اثر توام مولفه افقی و قائم زلزله های حوزه نزدیک گسل دفاع شده کارشناسی ارشد
محمد مومنی 9618517909 96185076 1397/12/23 دکتر محمود ربانی بیدگلی 138/07/07 تحلیل پاسخ خمشی تیرهای بتنی مدرج تابعی با استفاده از روش عددی دفاع شده کارشناسی ارشد
حسین پیراینده 9518517880 95185077 1397/12/23 دکتر مصطفی قنبری کاشانی 1398/10/15 تاثیر نشست تفاضلی بزرگ در ستون های ساختمانهای بتنی منظم با قاب خمشی دارای اختلاف تراز در فونداسیون، بر عملکرد سازه دفاع شده کارشناسی ارشد
محمد نیکوئی مهر 96192078 96192078 1397/12/23 دکتر حسن ضیافت 1398/06/21 بررسی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات در افزایش رضایت مندی مشتریان شرکت ایساکو دفاع شده کارشناسی ارشد
فاطمه کیاندوست 9616127925 96161079 1397/12/23 دکتر مهدی اسماعیلی 1398/06/21 انطباق دو بعدی تصاویر ام آر و ام عملکردی ستون فقرات دفاع شده کارشناسی ارشد
هادی علمداری 9516117786 95161080 1397/12/23 دکتر علی محمد نیک فرجام 1398/07/08 تشخیص ریشه افعال فارسی با استفاده از زیرگراف ها دفاع شده کارشناسی ارشد
غلامرضا خادم جعفرآبادی 9619218020 96192084 1398/02/15 دکتر سلمان گلی 1398/07/1 تاثیر قابلیت های فناوری اطلاعات و رسانه های اجتماعی بر کارایی محصولات شرکت های صنعتی کاشان دفاع شده کارشناسی ارشد
«...678910...»