مؤسسه آموزش عالی سینا

-

تقــویم آموزشــی

تقــویم آمـــوزشـی نیم سال دوم 92-93 رشته های کارشناسی

انتخاب واحد 93/6/19 تا 93/6/25
انتخاب واحد با تاخیر 93/6/26 تا 93/6/27
کنترل دروس توسط استاد راهنما 93/6/29 تا 93/6/30
شروع کلاس­ها 93/6/29
تعامل دانشجو و استاد راهنما 93/6/31
حذف و اضافه 93/7/14 تا 93/7/15
حذف تکدرس و نیمسال 93/9/15 تا 93/9/16
تکمیل فرم ارزشیابی اساتید و أخذ مجوز حضور در جلسه امتحانی 93/10/6 تا 93/10/14
پایان کلاس ها 93/10/18
امتحانات پایان نیسمال 93/10/20 تا 93/11/7

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آرشیو مهمترین رویدادها

رویداد ۱۶ فروردین ۱۴۰۰
اطلاعیه

وبسایت در حال به روز رسانی می باشد