مؤسسه آموزش عالی سینا

-

تماس با ما

شماره بخش های مختلف دانشگاه

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دانشگاه سینا بخش دانشجویی 031-55535480

فرم ارتباط با روابط عمومی

جزئیات تماس

تلفن: 031-55535480

فکس: 031-55535480

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: کاشان - بلوار قطب راوندی - کوچه حکمت ۳۵ - موسسه آموزش عالی سینا

نقشه