جدول ترم بندی دانشجویان مهندسی تکنولوژی-صنایع شیمیایی

جدول ترم بندی دانشجویان مهندسی تکنولوژی-صنایع شیمیایی

ورودي هاي مهر 92 :
براي اطلاعات بيشتر اینجا را کليک کنيد.
دانشجوها موظفند دروس انتخابي در هر ترم را تا حد امکان طبق چارت پيشنهادي اخذ نمايند.
ورودي هاي بهمن 92 :
براي اطلاعات بيشتر در اين مورد اینجا را کليک کنيد.
دانشجوها موظفند دروس انتخابي در هر ترم را تا حد امکان طبق چارت پيشنهادي اخذ نمايند.
ورودي هاي مهر 93 :
براي اطلاعات بيشتر در اين مورد اینجا  را کليک کنيد

دانشجوها موظفند دروس انتخابي در هر ترم را تا حد امکان طبق چارت پيشنهادي اخذ نمايند.

۱۰ مهر ۱۳۹۳ 10:58

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو شبکه های اجتماعی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

فکس: (031)55228144 _55228155_55228121_55228186

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: میدان درب عطا خیابان غیاث الدین جمشید کوچه نجوم یکم کوچه انتظار ششم - کدپستی 8717698991