جدول ترم بندی دانشجویان مهندسی تکنولوژی-صنایع شیمیایی

جدول ترم بندی دانشجویان مهندسی تکنولوژی-صنایع شیمیایی

ورودي هاي مهر 92 :
براي اطلاعات بيشتر اینجا را کليک کنيد.
دانشجوها موظفند دروس انتخابي در هر ترم را تا حد امکان طبق چارت پيشنهادي اخذ نمايند.
ورودي هاي بهمن 92 :
براي اطلاعات بيشتر در اين مورد اینجا را کليک کنيد.
دانشجوها موظفند دروس انتخابي در هر ترم را تا حد امکان طبق چارت پيشنهادي اخذ نمايند.
ورودي هاي مهر 93 :
براي اطلاعات بيشتر در اين مورد اینجا  را کليک کنيد

دانشجوها موظفند دروس انتخابي در هر ترم را تا حد امکان طبق چارت پيشنهادي اخذ نمايند.

۱۰ مهر ۱۳۹۳ 10:58

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55535480-3

فکس: (031)55535480

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی- روبروی شهرک صنعتی- کوچه حکمت 35 کدپستی:8731664852 صندوق پستی: 87135/1977