اطلاعیه طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان

اطلاعیه طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان

اطلاعیه طرح پایش سلامت جسم و روان دانشجویان

ضمن تبریک سال جدید تحصیلی، به اطلاع دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی می رساند، طبق بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال جاری بایستی #کارنامه سلامت دانشجویان تا تاریخ 99/07/30 در پرونده هر دانشجو قرار گیرد.
لذا از دانشجویان گرامی تقاضا می شود فرم های مربوط هرا به روشی که شرح داده می شود تکمیل نموده و حداکثر تا تاریخ فوق جهت ضبط در پرونده به موسسه ارسال نمایید.

✅گام اول: ثبت نام در وب سایت سازمان امور دانشجویان کشور به نشانی https://portal.saorg.ir مطابق فایل راهنمای شماره 1
✅گام دوم: پرکردن کارنامه سلامت روان دانشجویان مطابق فایل راهنمای شماره  2

✅گام دوم: پرکردن کارنامه سلامت جسم دانشجویان مطابق فایل راهنمای شماره 3

✳️در انتها، با توجه به برگزاری ترم جاری بصورت مجازی، و اینکه احتمال دارد دانشجو نتواند بصورت حضوری کارنامه سلامت جسم و روان خود را تحویل آموزس موسسه دهد، لذا تصویر هر یک از کارنامه های سلامت روان و جسم را در کانال واتساپ موسسه، برای مدیر کانال ارسال نمایید.

‼️آخرین تاریخ ارسال کارنامه ها، 99/07/30 می باشد.

موسسه آموزش عالی سینا

 

۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 09:03

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

جزئیات تماس

تلفن: (031)55535480-3

فکس: (031)55535480

ایمیل: info@sina.ac.ir

آدرس: کاشان- بلوار قطب راوندی- روبروی شهرک صنعتی- کوچه حکمت 35 کدپستی:8731664852 صندوق پستی: 87135/1977