معرفی موسسه

pic

موسسه آموزش عالی سینا، فعاليت خود را در سال 1384و تنها با دو رشته تحصيلي کاردانی فنی عمران و کاردانی نرم افزار کامپیوتر آغاز نمود.

اين درحالي است که امروز اين موسسه در 4 مقطع (کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد)  رشته تحصیلی های زیر به فعالیت خود ادامه می دهد.

مقطع کاردانی(عمران- کارهای عمومی ساختمان، صنایع شیمیایی- صنایع شیمیایی، کامپیوتر-نرم افزار)

مقطع کارشناسی ناپیوسته(مهندسی اجرایی عمران،مهندسی حرفه ای کامپیوتر، مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی، مهندسی فناوری ارتباطات)

مقطع کارشناسی(مهندسی عمران، مهندسی کامپیوتر، علوم و مهندسی صنایع غذایی(کشاورزی)، علوم ورزشی

مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی انرژی)

مقطع کارشناسی ارشد(مهندسی عمران گرایش سازه، مهندسی عمران گرایش زلزله، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی)

 

معرفی رشته ها

کاردانی:

 • عمران
 • کامپیوتر- نرم افزار
 • صنایع شیمیایی-صنایع شیمیایی

کارشناسی ناپیوسته:

 • مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار
 • مهندسی اجرایی عمران
 • مهندسی حرفه ای صنایع شیمایی
 • مهندسی فناوری ارتباطات

کارشناسی پیوسته:

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مهندسی عمران
 • علوم و مهندسی صنایع غذایی
 • علوم ورزشی

کارشناسی ارشد:

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
 • مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
 • مهندسی عمران-سازه
 • مهندسی عمران- زلزله
معرفی محیط موسسه

معرفی محیط موسسه

معرفی اساتید و کادر علمی

کادر علمی