کارشناسی پیوسته

کارشناسی پیوسته یکی از مقاطع تحصیلی دانشگاهی است که در گذشته با نام لیسانس -که واژه‌ای فرانسوی است- خوانده می‌شد و اکنون نیز اکثراً به‌جای کارشناسی پیوسته فقط به آن کارشناسی می‌گویند.

درواقع مقطع تحصیلی کارشناسی به دو صورت کارشناسی پیوسته و ناپیوسته وجود دارد.

کارشناسی پیوسته به‌طورمعمول ۴ سال معادل ۸ ترم تحصیلی به طول می‌انجامد و دانشجویان در این مدت باید ۱۳۰ تا ۱۴۵ واحد درسی را بگذرانند. تعداد واحدهای درسی در رشته‌های گروه علوم انسانی کمتر و در رشته‌های فنی و مهندسی بیشتر است.

از میان این تعداد واحد درسی ۲۴ واحد آن از دروس عمومی و بقیه دروس پایه، تخصصی و اصلی‌اند.

دروس تخصصی می‌توانند اجباری و یا اختیاری باشند. در هر رشته تعدادی دروس به‌عنوان دروس اختیاری معرفی می‌شوند. گذراندن تمام واحدهای اختیاری برای دانشجویان اجباری نیست. 

برای هر رشته تعداد مشخصی واحد مشخص شده که دانشجویان باید از میان دروس اختیاری، فقط آن تعداد مشخص را بگذرانند. البته معمولاً در هر دانشگاه فقط یک سری از دروس اختیاری تدریس می‌شود نه همه آن‌ها؛ که این نیز خود نوعی اجبار را در انتخاب این دروس برای دانشجویان به وجود خواهد آورد.

برخی رشته‌ها دروس کارورزی و پروژه هم دارند که معمولاً هرکدام ۲ واحدند.

رشته های کارشناسی (بدون آزمون) این موسسه:

  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی عمران
  • علوم و مهندسی صنایع غذایی
  • علوم ورزشی

رشته های کارشناسی ناپیوسته(بدون آزمون):

  • مهندسی حرفه ای کامپیوتر
  • مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی
  • مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعات
  • مهندسی اجرایی عمران