ورود به پورتال اساتید ورود به پورتال دانشجویان

آرشیو اخبـــــار دانشــگاه

«1»

نماد اعتماد الکترونیکی

آرشیو اطلاعیه های آموزشی

جدول شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-94 ۵ مرداد ۱۳۹۴
جدول شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-94
میزان شهریه موسسه آموزش عالی سینا طبق مصوبه هیات امنا برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 95-94
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا ۲۰ بهمن ۱۳۹۳
آيين نامه تشويقي دانشجويان ممتاز مؤسسه آموزش عالي سينا
بدينوسيله در جهت ارتقاء كيفيت آموزشي مؤسسه و بمنظور قدرداني و تمايز دانشجويان مستعد و تلاش گر آئين نامه ذيل جهت تشويق ايشان مدون و مصوب گرديده است.

آرشیو مهمترین رویدادها